Fumika Nakayama đã bị bố chồng của mình tấn công tình dục dã man, khi người chồng vắng nhà. Mặc dù lúc đầu em nó đã phản kháng mạnh mẽ nhưng bất thành. Ngày ngày em nó bị ông bố nện cho tơi tả luôn, bất chấp không gian và thời gian, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo….